Detail Plus

Detail Plus

Obsah

Rozširuje produkt o voliteľná pole, ktoré si môžete sami nadefinovať. Tieto poľa je potom možné zobraziť ľubovoľne v detaile produktu, alebo na výpise produktov.

Cena modulu:

zadarmo

Náhledy aplikace: