Persoo

Persoo

Marketing

Persoo meria údaje o návštevníkoch a automaticky vytvára zákaznícke profily. Následne inteligentne a v reálnom čase zobrazuje personalizované ponuky a spúšťa marketingové akcie, ktoré podporia predaj.

Cena modulu:

zadarmo

Náhledy aplikace: