Zákazníckej skupiny

Zákazníckej skupiny

Marketing

Pomocou tohto modulu definujete zákazníckej skupiny (typy odberateľov). Každej skupine môžete priradiť jej vlastné zľavu, vyplniť opis skupiny, nastaviť či je predvolený atď.

Cena modulu:

zadarmo

Náhledy aplikace: