Elektronická evidencia tržieb

Elektronická evidencia tržieb

Online platby

Elektronická evidencia tržieb (EET) je spôsob evidencie tržieb online, keď sa údaje o každej transakcii obchodníka posielané štátnej správe. Prepojenie sa automaticky stará o všetky zákonné náležitosti, ktoré sú po predajcovia požadovanej a zabezpečuje tlač dokladov s potrebnými údajmi.

Cena modulu:

zadarmo

Popis:

Elektronická evidencia tržieb spočíva v tom, že je evidovaná každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátnym kódom. Postup je taký, že najneskôr pri uskutočnení evidovanej tržby odošle obchodník dátovú správu prostredníctvom internetového pripojenia na server Finančnej správy, kde sú informácie uložené, a je vygenerovaný unikátny kód. Tento kód je odoslaný späť obchodníkovi na jeho koncové zariadenie, ktoré ho vytlačí spoločne s ďalšími údajmi na účtenke. Každý deň ide rádovo o milióny operácií, jedná sa teda o pomerne revolučný krok.

Náhledy aplikace: